Doğal Afet ve Krizlerde İnsani Güvenlik (ISFRound)

Afet ve kriz bölgelerinde insanlar; yiyecek, eğitim, sağlık, barınma gibi temel hizmetlere erişimde zorluklar yaşamanın yanı sıra psikolojik açıdan da acil desteğe ihtiyaç duymakta, afetin neden olduğu kaotik ortam çeşitli güvenlik endişelerini beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, doğrudan insanı temel alan bir yaklaşımla insan onuruna yaraşır sosyal, ekonomik ve psikolojik koşulların yaratılması, insani gelişmenin teşviki ve insan haklarının korunması gibi konulara odaklanan insani güvenlik, afet ve krizlerin yaşandığı coğrafyalarda en öncelikli meselelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Düzenlenecek olan yuvarlak masa toplantısında belirli bir coğrafyada meydana gelen afet ve krizlerden etkilenen nüfusa yönelik insani güvenlik temelinde geliştirilecek tedbirler, afet sürecinde ve sonrasında insani bir yaklaşımla devreye sokulacak politikalar, bu çerçevede uluslararası iş birliği ve dayanışma anlayışının geliştirilmesi hususları tartışılacaktır.
Tarih:
3 Mayıs 2023
Saat:
11:15 - 12:30
Yer:
Conrad Istanbul Bosphorus
Salon:
M-30
Paneli Paylaş:
ISF 2023
KONUŞMACILAR

Moderatör

Prof. Dr. Ece Baban

Fenerbahçe Üniversitesi

Dr. Aidar Kurmashev

Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü

Farrukh Khakimov

Strateji Geliştirme Merkezi Dış Politika ve Güvenlik Dairesi Başkanı

Dr. Recep Şehitoğlu

Gaziantep Üniversitesi