Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Orta Asya’nın Bölgesel Güvenliğindeki Rolü (ISFOneonOne)

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2009’da Türk Konseyi adı ile kurulmuş ve 2021’deki İstanbul Zirvesi’nde bugünkü adını almıştır. Türk devletleri arasında kapsamlı iş birliğini tesis etmek, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sunmak üzere kurulan TDT’nin üye ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan olup Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teşkilat’ın gözlemci üyeleri arasındadır. TDT üye ülkelere siyaset, ekonomi, enerji ve eğitim gibi alanlara ek olarak enformasyon ve medya, sağlık, göç, tarım, yargı, kalkınma ve insani konular gibi alanlarda iş birliği zemini sunmaktadır. TDT üye ülkeler arasında ve Orta Asya’da karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, barışın korunması, ortak amaçlarla ilgili her alanda etkili bölgesel ve ikili iş birliklerinin geliştirilmesi gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Düzenlenecek olan panel kapsamında TDT’nin Orta Asya’da güvenliğin sağlanmasındaki rolü ile bölgesel etki gücü ve potansiyelinin ele alınması öngörülmektedir.
Tarih:
2 Mayıs 2023
Saat:
15:30 - 17:00
Yer:
Conrad Istanbul Bosphorus
Salon:
Conrad Ballroom
Paneli Paylaş:
ISF 2023
KONUŞMACILAR

Moderatör

Prof. Dr. Fırat Purtaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri