2023
İstanbul Güvenlik Forumu
Günümüz dünyasında uluslararası sistem içerisinde adaletsizlik ve eşitsizlikler derinleşirken öngörü imkânı azalmış, jeopolitik mücadeleler yeniden ön plana çıkmış ve bunun doğal bir sonucu olarak her alanda artan rekabetle güvenlik kavramının kapsamı genişlemiş ve içerdiği konular çeşitlenmiştir.

Soğuk Savaş döneminin klasik askeri güce dayalı güvenlik anlayışı ile tek boyutlu olarak ele alınan güvenlik kavramı, çok kutuplu uluslararası sisteme geçilmesi ile yatay düzlemde konu bakımından genişlerken dikey düzlemde yeni aktörlerin uluslararası siyasete katılımı ile dönüşüm geçirmiştir. Bu bağlamda, çok kutuplu sistemin kendi içerisinde taşıdığı sınamalar ve açmazlar, sıcak çatışmalar ve terör saldırıları gibi süregelen tehditleri aşarak iklim ve çevre sorunları, doğal afetler, salgın hastalıklar, ekonomik krizler ve siber tehditler gibi yeni olguları içeren çok katmanlı bir yapıya bürünmüştür. Devletler ve uluslararası aktörler açısından mevcut durumun hem yeni bir yaklaşım gerektirmesi hem de yönetilebilirlik açısından zorluklar taşıması devletler, toplumlar ve bireyler bakımından yeni tehdit algılamalarına yol açmıştır.

Güvenlik kavramının geçirmiş olduğu dönüşümle birlikte bölgesel çatışma ve rekabet sonucu meydana gelen istikrarsızlık ve krizler kendi coğrafi düzlemlerini aşarak küresel siyasetin parçası olmaktadır. Suriye İç Savaşı ve Ukrayna’daki Savaş etki ve sonuçları bakımdan bölgesel çatışma dinamiklerini aşarak uluslararası sistemde insani, siyasi, iktisadi ve toplumsal güvenliği tehdit edici istikrarsızlık unsurları yaratmıştır. Bununla birlikte, bölgesel ve küresel tehdit algılamalarındaki sınırların muğlaklaşması uluslararası örgütlerin Soğuk Savaş döneminden kalma yapılarının etkisizliğini ortaya koyarak söz konusu kuruluşları küresel düzeyde tartışmaya açık hale getirmiştir.

Bölgesel ve küresel seviyedeki güvenlik tehditlerinin ve çözüm önerilerinin yenilikçi bir bakış açıyla ele alınması amacıyla İletişim Başkanlığı tarafından 2-3 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Güvenlik Forumu (İGF) düzenlenecektir. İGF kapsamında; siyasetçiler, politika yapıcılar, akademisyenler, uzmanlar, gazeteciler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla “güvenlik” kavramı tüm yönleriyle ele alınacaktır. Forum ile uluslararası güvenlik yönetimi konusunda bir farkındalık oluşturulması, uluslararası iş birliği fırsatlarının artırılmasına yönelik bir bakış açısı geliştirilmesi ve güvenlik riskleriyle çok yönlü mücadelede izlenebilecek yolların ele alınması amaçlanmaktadır.

KAYIT
Hemen Kayıt Ol

İstanbul Güvenlik Forumu’nda sen de yerini al, kayıt ol!