PROGRAM
[İstanbul Güvenlik Forumu]
Etkinlik Programı

2-3 Mayıs 2023 – Conrad Istanbul Bosphorus

2 MAYIS 2023
1. GÜN
3 MAYIS 2023
2. GÜN
09:00 - 10:00
Kayıt
10:00 - 11:00
Açılış Konuşmaları
11:00 - 12:30
Ukrayna'daki Savaş: Jeopolitiğin Dönüşü ve Bölgesel Güvenliğin Yeniden İnşası
Panel
12:30 - 13:30
Öğle Arası
13:30 - 15:00
Transatlantik Güvenlik Mimarisinin Yeniden Kurgulanması
Panel
13:30 - 15:00
Bilgi Güvenliği: Mezenformasyon, Dezenformasyon ve Propaganda
Panel
15:00 - 15:30
Kahve Arası
15:30 - 17:00
Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Orta Asya'nın Bölgesel Güvenliğindeki Rolü
ISFOneonOne
15:30 - 17:00
ABD, Rusya ve Çin İlişkilerinde Güç Dengesi
Panel
09:30 - 11:00
Uluslararası Sistemin Açmazı: Uluslararası Örgütler ve Küresel Terörizm
ISFRound
09:30 - 11:00
Kargaşa Çağında Dengeleyici Bir Güç Olarak Türkiye
Panel
09:30 - 11:00
Uluslararası Rekabette İtibar Güvenliği
ISFOneonOne
11:00 - 11:15
Kahve Arası
11:15 - 12:30
Doğal Afet ve Krizlerde İnsani Güvenlik
ISFRound
11:15 - 12:30
Savaşın Değişen Doğası ve Savunma Sanayii
Panel
11:15 - 12:30
Küresel Güvenliğin Yönetişimindeki Zorluklar: Nükleer Silahların Yayılması, Teknoloji, Enerji ve Çevre
Panel
12:30 - 14:00
Öğle Arası
14:00 - 15:30
Doğu Akdeniz Enerji Rekabeti ve İş Birliği
ISFRound
14:00 - 15:30
Orta Doğu'daki Keskin Zorluklar
Panel
14:00 - 15:30
Balkanlara Yeni Bir Bakış
Panel
15:30 - 16:00
Kahve Arası
16:00 - 16:30
Kapanış Oturumu