Küresel Güvenliğin Yönetişimindeki Zorluklar: Nükleer Silahların Yayılması, Teknoloji, Enerji ve Çevre

21.yüzyılda özellikle teknolojide yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan yeni tehditler, gelişmiş ülkelerin enerji alanındaki artan rekabeti ve çevre sorunları, devletleri ve diğer uluslararası aktörleri uluslararası güvenliği sağlamak adına iş birliği yapmaya, yeni stratejiler geliştirmeye, diyalog ve müzakere süreçleri yürütmeye sevk etmiştir. Küresel güvenliğin sağlanabilmesi için küresel sorumluluk bilinci inşasının önemini ortaya koyan bugünün koşulları, daha yaşanabilir bir dünya inşası için devletleri uluslararası hukuk zemininde bir araya getirerek proaktif ve inovatif politikalar geliştirmeye, çok taraflı ve çok yönlü olmaya zorlamıştır. Bu kapsamda düzenlenecek olan panelde küresel güvenlik yönetiminin karşı karşıya kaldığı en büyük sınamalardan olan nükleer silahların yayılması, teknolojik gelişmelerin insanlığı tehdit eden yanları, enerji alanındaki rekabet ve artan çevre sorunları gibi konuların ele alınması öngörülmektedir.
Tarih:
3 Mayıs 2023
Saat:
11:15 - 12:30
Yer:
Conrad Istanbul Bosphorus
Salon:
M-32
Paneli Paylaş:
ISF 2023
KONUŞMACILAR

Moderatör

Doç. Dr. İsmail Erkam Sula

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Karim Elgendy

Araştırmacı, Chatham House

Doç. Dr. Öner Akgül

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Ellen Wasylina

Başkan ve Kurucu, Trocadéro Forum Enstitüsü (TFI)

Dr. Kaan Kutlu Ataç

Mersin Üniversitesi