Doç. Dr. İsmail Erkam Sula

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Moderatör

Program Detayları

[3 Mayıs 2023]
11:15 - 12:30
Konu: Küresel Güvenliğin Yönetişimindeki Zorluklar: Nükleer Silahların Yayılması, Teknoloji, Enerji ve Çevre

Konuşmacı Hakkında

İsmail Erkam Sula, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesini Bilkent Üniversitesi’nden almıştır. “Foreign Policy Analysis and Quantitative Research Methods” başlıklı araştırma projesiyle 2019 yılında TÜBİTAK desteğiyle Harvard Universitesi Institute for Quantitative Social Science’ta doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Halen sosyal bilimlerde veri üretimi, bilgisayar destekli araştırma yöntemleri ve diplomasi ve uluslararası ilişkiler eğitiminde simülasyon tasarımı ve uygulaması üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Dr. Sula’nın Avrupa Birliği tarafından hibelendirilen “GRADEU (Global Risk Assessment Data and The EU’s role in the Governance of Global Risks) başlıklı “Jean Monnet Module” projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır. 2022-2025 yılı arasında yürütülecek olan GRADEU projesi dünyada farklı kategorilerde ortaya çıkan küresel ölçekli risk ve tehditlerin tür ve niteliklerini içeren bir veri seti oluşturmayı ve AB’nin bu küresel risklerin yönetişimi sürecindeki rolünü incelemeyi hedeflemektedir.