HAKKINDA
İstanbul Güvenlik Forumu

İstanbul Güvenlik Forum’u ile uluslararası güvenlik yönetimi konusunda bir farkındalık oluşturulması, uluslararası iş birliği fırsatlarının artırılmasına yönelik bir bakış açısı geliştirilmesi ve güvenlik riskleriyle çok yönlü mücadelede izlenebilecek yolların ele alınması amaçlanmaktadır.

PROGRAM
[İstanbul Güvenlik Forumu]
Etkinlik Programı

2-3 Mayıs 2023 – Conrad Istanbul Bosphorus

2 MAYIS 2023
1. GÜN
3 MAYIS 2023
2. GÜN
09:00 - 10:00
Kayıt
10:00 - 11:00
Açılış Konuşmaları
11:00 - 12:30
Ukrayna'daki Savaş: Jeopolitiğin Dönüşü ve Bölgesel Güvenliğin Yeniden İnşası
Panel
12:30 - 13:30
Öğle Arası
13:30 - 15:00
Transatlantik Güvenlik Mimarisinin Yeniden Kurgulanması
Panel
13:30 - 15:00
Bilgi Güvenliği: Mezenformasyon, Dezenformasyon ve Propaganda
Panel
15:00 - 15:30
Kahve Arası
15:30 - 17:00
Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Orta Asya'nın Bölgesel Güvenliğindeki Rolü
ISFOneonOne
15:30 - 17:00
ABD, Rusya ve Çin İlişkilerinde Güç Dengesi
Panel
09:30 - 11:00
Uluslararası Sistemin Açmazı: Uluslararası Örgütler ve Küresel Terörizm
ISFRound
09:30 - 11:00
Kargaşa Çağında Dengeleyici Bir Güç Olarak Türkiye
Panel
09:30 - 11:00
Uluslararası Rekabette İtibar Güvenliği
ISFOneonOne
11:00 - 11:15
Kahve Arası
11:15 - 12:30
Doğal Afet ve Krizlerde İnsani Güvenlik
ISFRound
11:15 - 12:30
Savaşın Değişen Doğası ve Savunma Sanayii
Panel
11:15 - 12:30
Küresel Güvenliğin Yönetişimindeki Zorluklar: Nükleer Silahların Yayılması, Teknoloji, Enerji ve Çevre
Panel
12:30 - 14:00
Öğle Arası
14:00 - 15:30
Doğu Akdeniz Enerji Rekabeti ve İş Birliği
ISFRound
14:00 - 15:30
Orta Doğu'daki Keskin Zorluklar
Panel
14:00 - 15:30
Balkanlara Yeni Bir Bakış
Panel
15:30 - 16:00
Kahve Arası
16:00 - 16:30
Kapanış Oturumu

Türkiye’nin hareketli metropolü İstanbul, geçmişin bugünle iç içe geçtiği ve her adımın geçmiş zamanların kalıntılarını gün ışığına çıkardığı cazibe dolu bir şehirdir. Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan bu muhteşem şehir, her iki kıtanın en iyi niteliklerini yansıtmaktadır.