Bilgi Güvenliği: Mezenformasyon, Dezenformasyon ve Propaganda

İletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ve dijital iletişim ağlarının sunduğu olanaklar haberin ve bilginin kaynağını ve iletişim şekillerini çeşitlendirmiştir. Geleneksel medyadan farklı olarak her geçen gün yaygınlaşan yeni medya araç ve kanalları; küresel çapta hızlı iletişim kurma, bilgiye anında erişim, çift yönlü iletişime izin verebilme ve bilgiyi hızla ve değişik kanallar aracılığı ile yayabilme gibi pek çok imkân sunmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu gelişmeler medyada ve diğer enformasyon platformlarında hızlı bir şekilde yayılan içeriklerin doğruluğuna, haberin kaynağına, dolaşıma sokulan bilgi, belge ve söylemlerin güvenilirliğine ilişkin sorgulamaları da beraberinde getirmiştir. Bilginin güvenilirliği konusundaki bu endişeler; yalan haber, dezenformasyon, misenformasyon, propaganda ve manipülasyon gibi sorunlara karşı devletleri tedbir almaya sevk etmektedir. Bu kapsamda düzenlenecek olan panelde, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel haklar temelinde bilgi güvenliğinin sağlanması, bilgi kirliliği, sahte ve yanıltıcı haberlere karşı alınacak önlemler ve dezenformasyonla mücadele konuları tartışılacaktır.
Tarih:
2 Mayıs 2023
Saat:
13:30 - 15:00
Yer:
Conrad Istanbul Bosphorus
Salon:
M-31
Paneli Paylaş:
ISF 2023
KONUŞMACILAR

Moderatör

Javid Musayev

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi İletişim Politikası Sektörü Başkanı

Matthias Lüfkens

Kıdemli Müdür, DigiTips

Doç. Dr. Nozima Muratova

Rektör Yardımcısı, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi

Marko Šorin

Estonya Merkez Partisi, Parlamentolar Arası Estonya-Türkiye Dostluk Grubu Eski Üyesi

Caitlin Chin

Araştırmacı, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS)