ABD-Rusya-Çin İlişkilerinde Güç Dengesi

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte çok kutuplu bir siyasi iklime tanıklık eden dünya siyasetinde barış ve istikrarın korunabilmesi için güç dengesinin muhafazası önemli bir hale gelmiştir. Bahse konu güç dengesinin korunabilmesi adına askeri, ekonomik ve siyasi olarak dünyanın çeşitli coğrafyalarında etkin olan ABD, Rusya ve Çin arasındaki çatışma olasılıklarının ikili ve çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde en aza indirilmesi ve olası iş birliği alanlarının genişletilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda düzenlenecek panel ile bu üç dünya gücü arasındaki denge sağlayıcı faktörler, kurumlar, aktörler ve mekanizmaların derinlemesine tartışılması öngörülmektedir.
Tarih:
2 Mayıs 2023
Saat:
15:30 - 17:00
Yer:
Conrad Istanbul Bosphorus
Salon:
M-31
Paneli Paylaş:
ISF 2023
KONUŞMACILAR

Moderatör

Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat

SETA Vakfı Vaşington Araştırma Direktörü

Doç. Dr. Erman Akıllı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Giwoong Jung

Hankuk Yabancı Çalışmalar Üniversitesi

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Chong-Jin Oh

Hankuk Yabancı Çalışmalar Üniversitesi