Doç. Dr. Erman Akıllı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Program Detayları

[2 Mayıs 2023]
15:30 - 17:00
Konu: ABD, Rusya ve Çin İlişkilerinde Güç Dengesi

Konuşmacı Hakkında

Doç. Dr. Erman Akıllı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Akıllı; dış politika, Yumuşak Güç, Kültürel Diplomasi, Kamu Diplomasisi, İnsani Diplomasi, Dijital Diplomasi ve Metaverse Diplomasisi konuları başta olmak üzere uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmıştır. 2013 yılından bu yana Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Yayınlanmış çok sayıda makalesi, monografisi, editörlüğünü yaptığı kitap, kitap bölümü ve konferans bildirisi bulunmaktadır. Routledge ve Palgrave MacMillan tarafından 2023’te yayınlanacak olan iki kitabın da baş editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca kamu diplomasisi, yardım diplomasisi ve insani diplomasi ile ilgili konularda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da dâhil olmak üzere çeşitli devlet kurumlarına ve üniversitelerine konuşma yapmak üzere davet edilmiştir. Dr. Akıllı, akademik çalışmalarının yanı sıra Kırgızistan’da bulunan “AGİT Akademisi”nde yazı işleri müdürü ve “Insight Turkey” dergisinde kitap incelemesi editörü olarak görev yapmaktadır.