Doç. Dr. Nozima Muratova

Rektör Yardımcısı, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi

Program Detayları

[2 Mayıs 2023]
13:30 - 15:00
Konu: Bilgi Güvenliği: Mezenformasyon, Dezenformasyon ve Propaganda

Konuşmacı Hakkında