Uluslararası Sistemin Açmazı: Uluslararası Örgütler ve Küresel Terörizm (ISFRound)

Ulusal sınırların ötesinde bir küresel tehdit niteliği taşıyan terörizm, uluslararası barış ve istikrarın korunmasının önündeki en büyük engellerden birini teşkil etmektedir. Şiddete dayanan terör eylemleri yalnızca bir ülkeyi, onun vatandaşlarını veya bir toplum kesimini değil bütün insanlığı hedef alırken, terör örgütlerinin varlıklarını sürdürebilmek adına başvurdukları yasa dışı yollar, devletlerin ve küresel örgütlerin terörizme karşı ortak mücadelesini gerektirmektedir. Terörizmin küresel boyutu, uluslararası ve bölgesel kuruluşlara terörizmle mücadelede belirli görev ve sorumluluklar yüklemektedir.

Küresel terörizmin yanında iklim krizi, savaşlar, çatışmalar, salgın hastalıklar, göç ve yoksulluk gibi günümüzün küresel sınamalarına karşı direnç oluşturulması ve olumsuz etkilerinin azaltılması da uluslararası toplumun en önemli gündem maddelerinden biridir. Uluslararası sistemin mevcut yapısı ve uluslararası kuruluşların söz konusu sınamaların çözümünde oynadığı rol ise sorgulanmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek olan yuvarlak masa toplantısında uluslararası barışı ve güven ortamını tehdit eden küresel terörizme karşı ortak sorumluluk bilinciyle hayata geçirilecek uluslararası stratejiler ve iş birliği olanakları tartışılacaktır. Oturumda ayrıca uluslararası sistemin içinde bulunduğu krizin aşılması ve daha etkin işleyen bir uluslararası toplum inşası için hayata geçirilecek reformlar gündeme getirilecektir.

Tarih:
3 Mayıs 2023
Saat:
09:30 - 11:00
Yer:
Conrad Istanbul Bosphorus
Salon:
M-30
Paneli Paylaş:
ISF 2023
KONUŞMACILAR

Moderatör

Prof. Dr. Giray Sadık

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Altuğ Günar

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Julika Luts

Estonya'nın AB Daimi Temsilcisi Danışmanı ve AB Konseyi Antici Temsilcisi

Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama

Dünya Sağlık Örgütü'nün Güney Doğu Asya Bölge Ofisi'nde (SEARO) Eski Bulaşıcı Hastalıklar (CDS) Direktörü

Prof. Dr. Toshiya Hoshino

Müfettiş, Birleşmiş Milletler Sisteminin Ortak Müfettiş Birimi

Doç. Dr. Gonca Oğuz Gök

Marmara Üniversitesi