Doç. Dr. Altuğ Günar

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Program Detayları

[3 Mayıs 2023]
09:30 - 11:00
Konu: Uluslararası Sistemin Açmazı: Uluslararası Örgütler ve Küresel Terörizm

Konuşmacı Hakkında

Altuğ Günar, 2018 yılından bu yana Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır. Avrupa Birliği alanında makale, kitap bölümü, kitap ve kitap editörlüğü olmak üzere çok sayıda akademik çalışması bulunmaktadır. Başlıca araştırma alanları Avrupa Birliği çalışmaları, Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi ve Schumpeteryan İktisattır. Dr. Günar halen Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Son kitabı Yaratıcı Yıkım, Kriz ve Avrupa Birliği: Schumpeteryan Yaklaşım Çerçevesinde 2008 Krizi Avrupa Birliği ve Küreselleşme başlığını taşımaktadır. Ayrıca Future of The European Union Integration: A Failure or A Success? Future Expectations [Avrupa Birliği Entegrasyonunun Geleceği: Başarısızlık mı, Başarı mı? Gelecek Beklentileri] adlı kitabın editörlüğünü, Trade Wars of the USA, China and the EU-The Global Economy in the Age of Populism [ABD, Çin ve AB’nin Ticaret Savaşları-Popülizm Çağında Küresel Ekonomi] adlı kitapta bölüm yazarlığı yapmış olan Altuğ Günar, The European Union in the Twenty-First Century: Major Political, Economic and Security Policy Trends [Yirmi Birinci Yüzyılda Avrupa Birliği: Başlıca Siyasi, Ekonomik ve Güvenlik Politikası Eğilimleri] adlı kitabın ise editörlerinden biridir.