Kargaşa Çağında Dengeleyici Bir Güç Olarak Türkiye

Bölgesel güç ve küresel bir oyuncu olarak Türkiye, aynı zamanda uluslararası sistemde istikrarın sağlanmasına etkin katkı sunma gayesiyle aktif bir dış politika izlemektedir. Ayrıca, küresel boyutta kargaşa ve belirsizliklere yol açan bölgesel çatışmalar, göç ve küresel eşitsizlikler ile siber suçlar, iklim değişikliği, çevre sorunları ve bulaşıcı hastalıklar gibi yeni tehditler ile mücadele etmek için uluslararası sistemin reform ihtiyacını uluslararası platformlarda sıklıkla gündeme taşımaktadır. Bu doğrultuda düzenlenecek olan panelde, içinde bulunduğumuz belirsizlikler çağında küresel istikrarın tesisi, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin sağlanması ve uluslararası sistemin reformunda istikrar sağlayıcı bir güç olarak Türkiye’nin rolü tartışılacaktır.
Tarih:
3 Mayıs 2023
Saat:
09:30 - 11:00
Yer:
Conrad Istanbul Bosphorus
Salon:
M-31
Paneli Paylaş:
ISF 2023
KONUŞMACILAR

Moderatör

Prof. Dr. Birol Akgün

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı/ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İpek Tekdemir

Siyasi Danışman, Avrupa Parlamentosu

Dr. Valeria Giannotta

CeSPI Türkiye Gözlem Merkezi Koordinatörü

Daryl Swanepoel

CEO, Kapsayıcı Toplum Enstitüsü

Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi