Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Program Detayları

[3 Mayıs 2023]
09:30 - 11:00
Konu: Kargaşa Çağında Dengeleyici Bir Güç Olarak Türkiye

Konuşmacı Hakkında

Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi ve aynı zamanda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı olan Dr. Açıkalın, 2012 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Leadership in chaos: Angela Merkel and Eurocrisis [Kaos İçinde Liderlik: Angela Merkel ve Euro Krizi] başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversiteden 2020 yılında Foreign policy and political leadership: Recep Tayyip Erdoğan and Angela Merkel [Dış Politika ve siyasi liderlik: Recep Tayyip Erdoğan ve Angela Merkel] adlı teziyle doktora derecesini kazanmıştır. Jean Monnet Burs Programı kapsamında Birleşik Krallık Lancaster Üniversitesi ve Almanya Humboldt Universitat zu Berlin’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Dr. Açıkalın; liderlik, Türk dış politikası, kaos ve karmaşıklık teorisi ve Türkiye-AB ilişkileri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Göç çalışmalarında, kadınların ve kız çocuklarının entegrasyonu konusunda dikkat çekici dergi yayınları bulunmaktadır. Dr. Açıkalın, hem teoride hem de pratikte iklim mültecileri ile gastro-diplomasi ve moda diplomasisi üzerine de çalışmaktadır. Türk-Alman İlişkilerinde Liderlik Diplomasisi kitabının da yazarı olan Açıkalın, 2022’de World Scientific tarafından yayınlanan Beyond Covid-19: Multidisciplinary Approaches and Outcomes on Diverse Field [Covid-19’un Ötesinde: Farklı Alanlarda Çok Disiplinli Yaklaşımlar ve Sonuçlar] adlı kitabın da editörlerinden biridir. Kent ve sağlık diplomasisi ile de ilgilenen Açıkalın, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği danışma kurulu üyesidir. Uluslararası Bilim Derneği kurucu üyesi olan Dr. Açıkalın, aynı zamanda Bali Demokrasi Forumu (BDF) üyesidir. Dr. Açıkalın, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına sıklıkla röportajlar vermektedir.