Doç. Dr. Öner Akgül

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Program Detayları

[3 Mayıs 2023]
11:15 - 12:30
Konu: Küresel Güvenliğin Yönetişimindeki Zorluklar: Nükleer Silahların Yayılması, Teknoloji, Enerji ve Çevre

Konuşmacı Hakkında

Öner Akgül, 2005 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü lisans derecesini, 2008 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. İkinci yüksek lisansını ise Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde (SAREN) yapmıştır. 2008-2013 yılları arasında ise Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktorasını Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Uluslararası ilişkilerde devletlerarası savaş ve savaşın nedenlerinin teorik incelemesi” başlıklı teziyle 2013’te tamamlamıştır. 2013-2020 yılları arasında Ahi Evran Üniversitesi’nde (Kırşehir) Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Akgül, Tübitak 2219 doktora sonrası araştırma bursu kapsamında Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak araştırmalarına devam etmiştir. 2021 yılında Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Diplomasi Araştırmaları Derneği kurucu üyesi ve Diplomasi Araştırmaları Dergisi’nin baş editörüdür. Özellikle devletler arası savaş ve barış teorileri, güç teorisi ve uluslararası ilişkiler metodolojisi alanlarında çalışmaktadır.