Oliver McTernan

Direktör ve Kurucu Ortak, Forward Thinking
Moderatör

Program Detayları

[3 Mayıs 2023]
11:15 - 12:30
Konu: Savaşın Değişen Doğası ve Savunma Sanayii

Konuşmacı Hakkında

Anlaşmazlığı kapsayıcı bir diyalog ve arabuluculuk yoluyla çözmek için çalışan Birleşik Krallık merkezli bir kuruluş olan Forward Thinking’in direktörü ve kurucu ortağıdır. MENA/Körfez bölgesinden ve Avrupa’dan politika yapıcıları, parlamenterleri, diplomatları ve ekonomistleri bölgenin karşı karşıya olduğu zorlukları analiz etmek ve bilgi temelli politika tepkilerini incelemek üzere bir araya getiren Helsinki Politika Forumu’nun kurucusudur.

Mevcut görevlerinden önce, demokrasiye geçişte hükümetleri desteklemeyi taahhüt eden eski Devlet ve Hükümet Başkanlarından oluşan bir grup olan Madrid Kulübü’nün kıdemli danışmanıydı.

2000-2003 yılları arasında Harvard Üniversitesi’ndeki Weatherhead Uluslararası İlişkiler Merkezi’nde Misafir Araştırmacı olarak, barış süreçlerinin başarısızlığını ve din ile çatışma arasındaki ilişkiyi araştırmıştır.

Mayıs 2002’de Belgrad’da NATO ile hükümet arasındaki ilk resmi üst düzey çatışma sonrası görüşmeleri başlatmış ve bu görüşmelere katılmıştır.
25 yıl boyunca, Soğuk Savaş döneminde anlayışı, insan haklarını geliştirmeyi ve nükleer çatışma riskini azaltmayı amaçlayan Doğu-Batı Diyaloğunda aktif olarak yer aldı.

“Violence in God’s Name” (Tanrı Adına Şiddet) adlı kitabı, başlıca inanç geleneklerinin her birindeki şiddetin köklerini ve günümüz çatışmalarında dinin rolünü incelemektedir.