Paul E. M. Reynolds

Yazar, Analist

Program Detayları

[3 Mayıs 2023]
14:00 - 15:30
Konu: Balkanlara Yeni Bir Bakış

Konuşmacı Hakkında

Paul E. M. Reynolds, uluslararası ve çok taraflı ilişkiler, güvenlik ve uluslararası ekonomi alanlarında bağımsız bir danışmandır. Dünya çapında 70’den fazla ülkede bakanlar ve çok taraflı kurumlarla birlikte, çatışma bağlantılı siyasi, anayasal ve ekonomik kalkınma özelinde çalışmıştır. Paul Reynolds; 2003 ve 2004’te Irak’taki Koalisyon Güçlerinin Baş Siyasi Danışmanlığını, 2008 ve 2009’da Afganistan’daki İngiliz Büyükelçisinin danışmanlığını yapmıştır. Orta Doğu, Balkanlar, Rusya/eski SSCB, Afrika, Doğu Avrupa, Güneydoğu Asya ve Çin’deki uluslararası çatışmalarla ilgili konularda hükümetlere, siyasi partilere ve BM’ye danışmanlık hizmeti sunmuştur. Çin’de Çin Komünist Partisi’nin Merkez Parti Okulu’nda ve Maliye Bakanlığı ile ekonomik reformlar konusunda çalışmalarını yürütmekte olan Paul Reynolds, ayrıca Londra’daki Westminster Üniversitesi’nde geçmişte öğretim üyeliği ve Lisansüstü Program Direktörlüğü yapmıştır. Paul, BMGK reformu ve politika belirleme süreçlerinin kalitesi üzerine kapsamlı makaleler kaleme almıştır. Paul Reynolds’ın en güncel yayını The Rise of China; Fresh Insights and Observations [Çin’in Yükselişi: Yeni Görüş ve Gözlemler] derlemesinde yer almaktadır. Balkanlar’daki deneyimleri arasında, 1990’lardaki savaşlar sırasında Saraybosna, Banja Luka ve Bosna ve Hersek’in başka yerlerindeki siyasi liderlerle çalışmak yer almaktadır. Paul Reynolds, Dünya Bankası’nı etnik Arnavutların Kosova’dan göçünü ele alma konusunda desteklemiş ve Hırvatistan’ın Başbakanı ve Karadağ ve Kuzey Makedonya’nın Başbakan Yardımcıları için çalışmıştır.