Prof. Dr. Gültekin Yıldız

Milli Savunma Üniversitesi
Moderatör

Program Detayları

[2 Mayıs 2023]
11:00 - 12:30
Konu: Ukrayna'daki Savaş: Jeopolitiğin Dönüşü ve Bölgesel Güvenliğin Yeniden İnşası

Konuşmacı Hakkında

Gültekin Yıldız, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Aynı Üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi programında 2002 yılında yüksek lisans; 2008 yılında doktora öğrenimini tamamladı. 2010 yılında yardımcı doçent olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı kadrosuna atandı. 2010-2016 yılları arasında Harp Akademileri Komutanlığı bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Kara Harp Akademisinde; 2012-2014 arasında ise Hava Harp Okulunda lisans ve yüksek lisans seviyesinde misafir öğretim üyeliği yaptı. 2017 yılında Millî Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğüne atandı. 2020 yılında ise MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığına atandı.

Prof. Dr. Yıldız’ın akademik uzmanlık alanı Yakın Çağ Türk ve Avrupa askerî tarihidir. Ayrıca modern ceza infaz tarihi, modern düşünce tarihi, savaş felsefesi ve profesyonel askerî öğretim de araştırma alanları arasındadır. Prof. Dr. Yıldız, birçok kitap, makale, kitap bölümü ve çevirisi mevcuttur. Ayrıca pek çok üniversite ve sivil toplum kuruluşunda konuşmacı olarak konferanslar vermiş ve bilimsel ve meslekî etkinlik bulunmuştur. Prof. Dr. Yıldız, halen Uluslararası Askerî Tarih Komisyonu Türk Komisyonu üyesi ve Avrupa Konseyi Tarih Öğretimi Gözlemevi (OHTE) Yürütme Kurulu’nda Türkiye adına üyedir.