Prof. Dr. Fırat Purtaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Moderatör

Program Detayları

[2 Mayıs 2023]
15:30 - 17:00
Konu: Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Orta Asya'nın Bölgesel Güvenliğindeki Rolü

Konuşmacı Hakkında

Fırat Purtaş, 1994 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursu ile 1997-2000 yılları arasında St. Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. Doktorasını 2004 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2008 yılında doçent, Şubat 2014’de profesör oldu. 2009-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü olarak çalıştı. 2008-2019 yılları arasında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesinde kurulmuş Kültürlerarası Yakınlaşma İhtisas Komitesi’nin üyesidir. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin akademik yayını olan ve SSCI’de taranan Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi’nin editörüdür. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Dekanıdır. “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 25. Yılı” devlet madalyası sahibidir. Akademik çalışmaları Türk dünyasının siyasi tarihi ve güncel sorunları üzerine odaklanmıştır.