[ 26 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Prof. Dr. Ece Baban

Konuşmacı Hakkında

Prof. Dr. Ece Baban lisans eğitimini 2002 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayan Baban, aldığı DAAD Üstün Başarı Bursu ile Almanya’da siyasal iletişim üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Prof. Dr. Ece Baban 2018 yılından itibaren Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde görev yapmaktadır. İletişim ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerini bir arada çalışan Ece Baban’ın araştırma alanları iletişim stratejileri, güvenlik ve iletişim, diplomasi, terörizm ve medya, uluslararası ilişkiler ve algı yönetimidir.

[ 26 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Dr. Aidar Kurmashev

Konuşmacı Hakkında

Dr. Aidar Kurmashev, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Asya Çalışmaları Bölüm Başkanı

L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Lisans (2007-2011), Yüksek Lisans (2012-2014), Doktora (2016-2019) derecesi ile mezun olmuştur. 2020 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Kamu Yönetimi Akademisi Diplomasi Enstitüsünde “Kazakistan’ın Dış Politika Davranışının Değişimi” konulu tezini savunmuştur.

Medya Geliştirme Fonu’nda Baş Analist (2020-2022), Nursultan Nazarbayev Dinlerarası ve Medeniyetler Arası Diyaloğu Geliştirme Merkezi’nde Enformasyon, Analiz ve Gözlem Dairesi Başkanı (2019-2020), JSC Kazcontent’te Planlama ve Kontrol Baş Uzmanı (2019), RTRC Qazaqstan’da Proje Koordinatörü olarak çalışmış, Enformasyon ve İletişim Bakanlığı’na atanmış (2017-2018) ve Avrasya Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesinde Öğretim Görevlisi (2014-2016) olarak çalışmıştır.

Genellikle Kazakistan, Rusya, Türkiye vb. ülkelerde 20’den fazla yayını vardır. Çalışmalarında orta güç dış politika davranışı, enformasyon ve iletişim politikası dâhil olmak üzere yumuşak güç, politik teknolojiler konularına odaklanmıştır.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Farrukh Khakimov

Konuşmacı Hakkında

Farrukh Khakimov, Özbekistan Kalkınma Stratejileri Merkezi’nde Dış Politika ve Güvenlik Departmanı Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Dublin City Üniversitesi ve Prag Charles Üniversitesi ortaklığında Glasgow Üniversitesi’nin açtığı Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları programında Uluslararası Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

Khakimov, Kalkınma Stratejileri Merkezi’ne katılmadan önce Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi’nde Dünya Politikası ve Jeopolitiği dersleri vermiş, 2010-2016 yılları arasında ise Özbekistan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kamu Yönetimi Akademisi ve Stratejik ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Khakimov’un araştırma alanları arasında dünya politikası, jeopolitik, Orta Asya bölgesi ve Orta Asya’da dijitalleşme süreçleri yer almaktadır.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Dr. Recep Şehitoğlu

Konuşmacı Hakkında

Lisans eğitimini Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uluslararası İlişkiler programında almıştır. Mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başlamış ve aynı zamanda Türkiye merkezli bir firmanın KKTC Bölge Satış Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Halen Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi ve El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (Suriye) Dekan Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Şehitoğlu, meslek hayatı haricinde Uluslararası Kabartma Kuran Hizmetleri Birliği (IBQS), Pakistan-Türkiye Dostluk Derneği ve Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) gibi sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak Kurucu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Şehitoğlu, Türkiye Beyazay Derneği 13. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.