[ 26 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Prof. Dr. Fırat Purtaş

Konuşmacı Hakkında

Fırat Purtaş, 1994 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursu ile 1997-2000 yılları arasında St. Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. Doktorasını 2004 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2008 yılında doçent, Şubat 2014’de profesör oldu. 2009-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü olarak çalıştı. 2008-2019 yılları arasında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesinde kurulmuş Kültürlerarası Yakınlaşma İhtisas Komitesi’nin üyesidir. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin akademik yayını olan ve SSCI’de taranan Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi’nin editörüdür. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Dekanıdır. “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 25. Yılı” devlet madalyası sahibidir. Akademik çalışmaları Türk dünyasının siyasi tarihi ve güncel sorunları üzerine odaklanmıştır.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev

Konuşmacı Hakkında

Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteridir. 38 yıllık mesleki kariyeri boyunca Kırgızistan’da Tarım Bakanlığı, JSC “Kyrgyz Agro Impex”, Dış Ekonomi Derneği, İyi Yönetişim Danışma Konseyi, Yolsuzluğa Karşı Kırgız Parlamenterler (KPAC) – Yolsuzluğa Karşı Küresel Parlamenterler Örgütü Ulusal Bölümü ve Dışişleri Bakanlığı gibi kurumlarda görev almıştır.

Diplomatik kariyerine 1997 yılında başlayan Ömüraliyev Kırgızistan’ın Dubai Başkonsolosu, Kırgızistan’ın ABD ve Kanada Büyükelçiliği’nde Misyon Şef Yardımcısı gibi çeşitli diplomatik misyonlarda çalışmıştır. 2015-2022 yılları arasında da Kırgızistan’ın Belarus, Letonya, Estonya, Litvanya Büyükelçisi, Türkiye ve İsrail Büyükelçisi olarak görev yapmış, ayrıca Kırgızistan’ın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Daimi Temsilcisi görevini üstlenmiştir.
TDT Devlet Başkanları Konseyi’nin 11 Kasım 2022 tarihinde Semerkant’ta düzenlenen 9. Zirvesi’nde TDT Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir.