[ 26 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Prof. Dr. Gültekin Yıldız

Konuşmacı Hakkında

Gültekin Yıldız, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Aynı Üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi programında 2002 yılında yüksek lisans; 2008 yılında doktora öğrenimini tamamladı. 2010 yılında yardımcı doçent olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı kadrosuna atandı. 2010-2016 yılları arasında Harp Akademileri Komutanlığı bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Kara Harp Akademisinde; 2012-2014 arasında ise Hava Harp Okulunda lisans ve yüksek lisans seviyesinde misafir öğretim üyeliği yaptı. 2017 yılında Millî Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğüne atandı. 2020 yılında ise MSÜ Kara Harp Okulu Dekanlığına atandı.

Prof. Dr. Yıldız’ın akademik uzmanlık alanı Yakın Çağ Türk ve Avrupa askerî tarihidir. Ayrıca modern ceza infaz tarihi, modern düşünce tarihi, savaş felsefesi ve profesyonel askerî öğretim de araştırma alanları arasındadır. Prof. Dr. Yıldız, birçok kitap, makale, kitap bölümü ve çevirisi mevcuttur. Ayrıca pek çok üniversite ve sivil toplum kuruluşunda konuşmacı olarak konferanslar vermiş ve bilimsel ve meslekî etkinlik bulunmuştur. Prof. Dr. Yıldız, halen Uluslararası Askerî Tarih Komisyonu Türk Komisyonu üyesi ve Avrupa Konseyi Tarih Öğretimi Gözlemevi (OHTE) Yürütme Kurulu’nda Türkiye adına üyedir.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Daria Isachenko

Konuşmacı Hakkında

Daria Isachenko, Berlin’deki Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü’nün (SWP) Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (CATS) üyesidir. Orta Asya Amerikan Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okuyan Isachenko, Berlin Humboldt Üniversitesi’nden Barış ve Çatışma Çalışmaları alanında doktora derecesine sahiptir. Güncel araştırma alanları arasında Türkiye-Rusya ilişkileri, Karadeniz, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Avrasya’da bölgesel işbirliği bulunmaktadır.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Amanda Paul

Konuşmacı Hakkında

Amanda Paul, Brüksel merkezli önde gelen bir düşünce kuruluşu olan Avrupa Politika Merkezi’ndeki (EPC) Dünya Programı’nda Avrupa konusunda Kıdemli Politika Analistidir. EPC’nin “Ukrayna’nın Avrupa Geleceği” ve “Global Türkiye” projelerinin başkanlığı da dâhil olmak üzere, EPC’nin Türkiye, Ukrayna, Karadeniz Bölgesi’nde güvenlik ve çatışma ve çözüm ve Doğu komşularında AB dış politikası ile ilgili araştırma ve faaliyetlerini yönetmektedir. Amanda Paul aynı zamanda Kiev’deki Uluslararası Politika Araştırmaları Merkezi’nde (ICPS) Kıdemli Araştırma Görevlisidir ve burada Ukrayna ve daha kapsamlı bölgeyle ilgili araştırmalara katkıda bulunmasının yanı sıra Türk dış politikası, savunma ve uzay programları ve Orta Asya ile ilgili projelerde çalıştığı bir İsveç Danışmanlık Şirketi olan Stober, Poltavets and Associates’in Avrasya bölgesi ile ilgili konularda Kıdemli Danışman olarak görev yapmaktadır. Amanda Paul daha önce Brüksel merkezli düşünce kuruluşunda, Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi’nde (CEPS), DG RELEX’te (Avrupa Komisyonu) ve çok uluslu Alman Henkel’de Dış İlişkiler Departmanında çalışmıştır. Ayrıca CMI-Martti Ahtisaari Barış Vakfı da dâhil olmak üzere çeşitli kuruluşlar için on uzman raporu yazmıştır. Amanda Paul, kitaplar, akademik dergiler ve medya gibi uzmanlık alanlarında geniş çapta yayınlar yapmıştır.

Staffordshire Üniversitesi’nden (BK) Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Ryszard Czarnecki

Konuşmacı Hakkında

Polonyalı üst düzey siyasetçi Ryszard Czarnecki, Avrupa Parlamentosu eski Başkan Yardımcısı olmakla birlikte halihazırda Rusya delegasyonu Başkanı, Avrupa Parlamentosu Bütçe Kontrol Komitesi (CONT) Koordinatörü, İnsan Hakları ve Kalkınma Komitesi üyesi ve Dilekçe Komitesi (PETI) Başkan Yardımcısıdır. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde de varlık gösteren Czarnecki, Orta Asya heyeti ve Arap Yarımadası heyeti üyesidir. Birleşik Krallık’ta doğmuş, Tarih bölümünden yüksek lisans derecesini de alarak Wroclaw Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Eski Avrupa İşleri Bakanlığı, Başbakanlık Kabinesinde Bakanlık ve eski Kültür ve Sanat Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2004 yılından beri Avrupa Parlamentosu üyesidir. Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından yüksek devlet ödüllerine layık görülmüş olan Czarnecki’ye, Özbekistan Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi’nden Fahri Doktora derecesi ve Kazakistan’daki Nursultan Üniversitesi’nden Fahri Profesörlük unvanı takdim edilmiştir.

Ryszard Czarnecki, AB-Türkiye, AB-Özbekistan ve AB-Kazakistan Dostluk Grubu’nun Kurucu Başkanıdır. Uluslararası konferanslara konuşmacı olarak etkin katılım göstermekte ve uluslararası haber ajansları için düzenli olarak yazılar kaleme almaktadır.

[ 22 Aralık 2022 by admin 0 Comments ]

Martin Sokolov

Konuşmacı Hakkında

Martin Sokolov, savunma ve güvenlik dinamikleri ve tehditleriyle ilgili çeşitli konularda devlette, özel sektörde ve akademide deneyim sahibi bir araştırmacı ve analisttir. Odaklandığı ve ilgi alanına giren konular arasında hibrit tehditler, Rusya, Çin’in stratejik yatırımları, radikalleşme ve terör, Kuzey Kore, Karadeniz ve Balkanlar’daki güvenlik dinamikleri, Orta Doğu ve Orta Asya’daki gelişmeler yer almaktadır.