[ 26 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat

Konuşmacı Hakkında

SETA-Washington D.C. Araştırma Direktörü Kanat, Penn State Üniversitesi Erie Kampüsü’nde siyaset bilimi doçentidir. Doktorasını Syracuse Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamlayan Kanat aynı üniversiteden yüksek lisansını ve Marquette Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden ikinci yüksek lisansını almıştır. 2015’te Penn State Üniversitesi Erie Kampüsü’nde Üstün Araştırma Ödülü’ne ve Öğretim Üyeleri Konseyi Araştırma Ödülü’ne layık görülen Kanat daha önce Dış Politika Girişimi Geleceğin Liderleri Programı’na katılmıştır.

Kanat’ın makaleleri Foreign Policy, Insight Turkey, The Diplomat, Middle East Policy, Arab Studies Quarterly, Mediterranean Quarterly, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Journal of Balkan and Near Eastern Studies ile Journal of Muslim Minority Affairs dergilerinde yayımlanmıştır. Halen Daily Sabah’ta köşe yazarı olan Kanat, aynı zamanda History, Politics and Foreign Policy in Turkey, Change and Adaptation in Turkish Foreign Policy ve Politics and Foreign Policy in Turkey: Historical and Contemporary Perspectives’in yazı işleri müdür yardımcılığını yürütmektedir.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Doç. Dr. Erman Akıllı

Konuşmacı Hakkında

Doç. Dr. Erman Akıllı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Akıllı; dış politika, Yumuşak Güç, Kültürel Diplomasi, Kamu Diplomasisi, İnsani Diplomasi, Dijital Diplomasi ve Metaverse Diplomasisi konuları başta olmak üzere uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmıştır. 2013 yılından bu yana Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Yayınlanmış çok sayıda makalesi, monografisi, editörlüğünü yaptığı kitap, kitap bölümü ve konferans bildirisi bulunmaktadır. Routledge ve Palgrave MacMillan tarafından 2023’te yayınlanacak olan iki kitabın da baş editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca kamu diplomasisi, yardım diplomasisi ve insani diplomasi ile ilgili konularda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da dâhil olmak üzere çeşitli devlet kurumlarına ve üniversitelerine konuşma yapmak üzere davet edilmiştir. Dr. Akıllı, akademik çalışmalarının yanı sıra Kırgızistan’da bulunan “AGİT Akademisi”nde yazı işleri müdürü ve “Insight Turkey” dergisinde kitap incelemesi editörü olarak görev yapmaktadır.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Prof. Dr. Giwoong Jung

Konuşmacı Hakkında

[ 31 Aralık 2022 by admin 0 Comments ]

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav

Konuşmacı Hakkında

Özden Zeynep Oktav, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olmuş ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 17 yıl Doçent ve Profesör olarak görev yapmıştır. Şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Profesördür. 21. Yüzyılda Yeni Bir Dış Politika Arayışında Türkiye, Routledge, 2011, Limits of Relations with the West: Turkey, Syria and Iran (Batı ile İlişkilerin Sınırları: Türkiye, Suriye ve İran), Beta, İstanbul, 2008, ve Basra Körfezi Güvenliğinin Yeni Dinamikleri ve Suudi Arabistan-ABD-İran İlişkileri, Beta, İstanbul, 2011 adlı kitapların yazarıdır. Ayrıca kendisi Violent Non-State Actors and Syrian Civil War The ISIS and YPG Cases (Şiddete Başvuran Devlet Dışı Aktörler ve Suriye İç Savaşı IŞİD ve YPG Vakaları), (Springer, 2018), GCC-Turkey Relations: Dawn of a New Era (GKRY-Türkiye İlişkileri: Yeni bir Dönemin Başlangıcı), (GRC Press, Cambridge, 2015), 2000’Lİ YILLARDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI: Fırsatlar, Riskler ve Krizler adlı kitapların yardımcı editörüdür. Türkiye-Ortadoğu ilişkileri üzerine birçok makale yayınlamıştır. 2011 yılında Türkiye Hükümeti, Yükseköğretim Kurulu bursu ve 2013 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bursunu almaya hak kazanmıştır. Sırasıyla 2011 ve 2013 yıllarında Cambridge Üniversitesi, İngiltere ve St. Andrews Üniversitesi, İskoçya, İngiltere’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

[ 30 Aralık 2022 by admin 0 Comments ]

Prof. Dr. Chong-Jin Oh

Konuşmacı Hakkında

Chong Jin Oh, Hankuk Yabancı Çalışmalar Üniversitesi’nde Türk-Azerbaycan Çalışmaları Bölümü’nde profesör ve bölüm başkanıdır. Ayrıca Hankuk Yabancı Çalışmalar Üniversitesi’nde Dış Kalkınma bölüm başkanı olarak da görev yapmaktadır. Fulbright Kore Bursiyerleri Derneği Başkan Yardımcılığı ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Seul ofisinde Eş Direktörlük görevlerini yürütmektedir.

Ankara Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Kore’de Türk dili uzmanı olarak çalışan OH’un araştırma alanları arasında Türkiye, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kafkaslar ile Ortadoğu yer almaktadır. Önde gelen akademik yayın ve dergilerde Türk dünyası ve Kore ile ilgili etnik, ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel konularda çok sayıda makale ve kitabı yayınlanmıştır.

Türkiye ve Türk dünyası, Uluslararası İlişkiler, tarih ve diller ile ilgili birçok ders vermiştir. Aralık 2011’de Kore ve Türk Dışişleri Bakanlıkları tarafından ilki düzenlenen Türkiye-Kore Forumu’nun başlıca organizatörlerinden biridir.

2014 yılından beri Kore İslam Araştırmaları Derneği’nin (KAIS) genel sekreteridir. 2015’te Fulbright Bursu kazanmıştır. New York Eyalet Üniversitesi’nde (SUNY) Siyaset Bilimi ve Tarih Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak araştırmalar yapmış ve dersler vermiştir.