[ 26 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy

Konuşmacı Hakkında

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Vekili, Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, 32 yıldır diplomat olarak sürdürdüğü kariyerinde, çeşitli düzeylerde birçok diplomatik misyonda görevlendirildikten sonra, 2012 yılından itibaren sırasıyla Nijer, Bulgaristan ve Belçika Krallığı’nda Büyükelçi olarak görev yapmıştır. Merkezde de, Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkiler, NATO ve Avrupa Konseyi/insan hakları konularında çalışmıştır.

2015-2017 arasındaki Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü görevi sırasında, BM Genel Sekreteri’nin UNRWA reformu konusundaki eş raportörlüğünü yapmış, ayrıca BM Dünya İnsani Zirvesi koordinatörü olarak çalışmıştır.

Büyükelçi Dr. Ulusoy, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladığı lisans eğitimi sonrasında, London School of Economics (LSE)’de Avrupa çalışmaları üzerine yüksek lisans, ODTÜ’de Türk dış politikası kimlik analizine yönelik doktora yapmıştır. NATO Savunma Koleji’nde de mesleki eğitim almıştır.

Üniversitelerde ders de veren Büyükelçi Dr. Ulusoy’un ağırlıklı olarak güvenlik ve insani işler olmak üzere çeşitli makaleleri, kitap bölümleri ve bir kitabı bulunmaktadır. İlgi ve uzmanlık alanları, sosyal inşacılık okulu, güvenlik, insan hakları ve insani işler konularını kapsamaktadır.

Büyükelçi Dr. Ulusoy, profesyonel düzeyde İngilizce ve Fransızca, orta düzeyde Almanca ve temel düzeyde Norveçce bilmektedir.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger

Konuşmacı Hakkında

1989 yılında Ankara Üniversitesi,  Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını 1995 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Uluslararası İlişkiler bölümünde “Yugoslavya’nın Parçalanması” başlıklı teziyle tamamladı.

2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Avrupa Birliği Uluslararası Ekonomik İlişkiler Ana bilim dalında doktora eğitimini tamamladı. Doktora tezi “Avrupa Birliğinde Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının Oluşumu” başlığını taşımaktadır.

1996 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2008 yılında Doçent ve 2017 yılında Profesör oldu.

Halen Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.  Aynı zamanda Avrupa Birliği Anabilim Dalı Başkanıdır.

Lisans düzeyinde “Türkiye –AB İlişkileri”, “AB Hukuku”, “Orta Asya Devletleri ve Toplumları”, “Din ve Toplum”, “Avrupa Bütünleşmesi” derslerini, lisansüstü düzeyde ise “Uluslararası İlişkiler Teorileri”, “Azınlıklar”, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi” ve “AB Dış Politikası” derslerini vermektedir.

Ülger’in yayınlanmış kitapları şunlardır: “Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi”, “Avrupa Birliği Ansiklopedisi“, Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme”, “Yugoslavya Neden Parçalandı?”, “Avrupa Birliği Rehberi”, “Avrupa Birliği’nin ABC’si”, “Türk Yunan İlişkilerinde Ege Sorunları” ve  “Putin’in Ülkesi”.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Paul E. M. Reynolds

Konuşmacı Hakkında

Paul E. M. Reynolds, uluslararası ve çok taraflı ilişkiler, güvenlik ve uluslararası ekonomi alanlarında bağımsız bir danışmandır. Dünya çapında 70’den fazla ülkede bakanlar ve çok taraflı kurumlarla birlikte, çatışma bağlantılı siyasi, anayasal ve ekonomik kalkınma özelinde çalışmıştır. Paul Reynolds; 2003 ve 2004’te Irak’taki Koalisyon Güçlerinin Baş Siyasi Danışmanlığını, 2008 ve 2009’da Afganistan’daki İngiliz Büyükelçisinin danışmanlığını yapmıştır. Orta Doğu, Balkanlar, Rusya/eski SSCB, Afrika, Doğu Avrupa, Güneydoğu Asya ve Çin’deki uluslararası çatışmalarla ilgili konularda hükümetlere, siyasi partilere ve BM’ye danışmanlık hizmeti sunmuştur. Çin’de Çin Komünist Partisi’nin Merkez Parti Okulu’nda ve Maliye Bakanlığı ile ekonomik reformlar konusunda çalışmalarını yürütmekte olan Paul Reynolds, ayrıca Londra’daki Westminster Üniversitesi’nde geçmişte öğretim üyeliği ve Lisansüstü Program Direktörlüğü yapmıştır. Paul, BMGK reformu ve politika belirleme süreçlerinin kalitesi üzerine kapsamlı makaleler kaleme almıştır. Paul Reynolds’ın en güncel yayını The Rise of China; Fresh Insights and Observations [Çin’in Yükselişi: Yeni Görüş ve Gözlemler] derlemesinde yer almaktadır. Balkanlar’daki deneyimleri arasında, 1990’lardaki savaşlar sırasında Saraybosna, Banja Luka ve Bosna ve Hersek’in başka yerlerindeki siyasi liderlerle çalışmak yer almaktadır. Paul Reynolds, Dünya Bankası’nı etnik Arnavutların Kosova’dan göçünü ele alma konusunda desteklemiş ve Hırvatistan’ın Başbakanı ve Karadağ ve Kuzey Makedonya’nın Başbakan Yardımcıları için çalışmıştır.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Büyükelçi Štefan Füle

Konuşmacı Hakkında

Štefan Füle, 2010-2014 yılları arasında AB’nin Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Komiseri olarak görev yapmıştır. Bu görevi öncesinde 2009 yılında Çek hükümetinde Avrupa İşleri Bakanı olarak çalışmıştır. Büyükelçi Füle, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden mezun olmuştur. Mesleki kariyerine 1987 yılında Çekoslovakya Dışişleri Bakanlığı’nda başlamış ve o zamandan bu yana Bakanlıkta, yurtdışındaki Çek büyükelçiliklerinde ve BM veya NATO gibi uluslararası kuruluşlarda birçok önemli görevde bulunmuştur. 1990-1995 yılları arasında BM yapılarında BM’de Çekoslovakya (daha sonra Çek) Daimi Delegasyonu Başkâtibi, daha sonra BM Güvenlik Konseyi Üyesi ve Yedek Temsilcisi olarak görev yapmıştır Ardından Dışişleri Bakanlığı’nda Birleşmiş Milletler Dairesi (1995-1996) ve Güvenlik Politikası Dairesi (1996-1998) yöneticiliği görevini üstlenmiştir. 1998’de Çek Cumhuriyeti’nin Litvanya Büyükelçisi olarak atanmış ve 2003’te Birleşik Krallık Büyükelçisi olmuştur. 2005 yılından Avrupa İşleri Bakanı olarak atandığı 2009 yılına kadar Çek Cumhuriyeti’nin NATO Daimi Temsilciliğini yürütmüştür. Büyükelçi Füle, 2019 yılından bu yana, Uluslararası Danışma Konseyi’nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev yapmaktadır.