[ 26 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Prof. Dr. Giray Sadık

Konuşmacı Hakkında

Prof. Dr. Giray SADIK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin hem Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı hem de Avrupa Çalışmaları Araştırma Merkezi Direktörüdür. Daha önce, İtalya’nın Roma şehrindeki NATO Savunma Koleji’nde Eisenhower Akademi Üyesi ve İsveç’teki Malmö Üniversitesi’nin Küresel Siyasi Çalışmalar Bölümü’nde İsveç Enstitüsü Doktora Sonrası Araştırmacısıydı. Siyaset Bilimi doktorasını ABD’de Georgia Üniversitesi’nden alan Sadık, Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Politika alanında uzmanlaşmıştır. Güncel araştırma konuları; uluslararası güvenlik, transatlanik ilişkiler, hibrit tehditler, terörle mücadele, Avrupa güvenliği ve dış politikası, sınır ve deniz güvenliğine odaklanmaktadır. Prof. Dr. Sadık, Avrupa Hibrit Tehditlerle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin Uzmanlar Havuzu üyeleri arasında yer almaktadır. Prof. Dr. Sadık, son olarak AGİT Düşünce Kuruluşları ve Akademik Kurumlar Ağı Yönlendirme Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Doç. Dr. Altuğ Günar

Konuşmacı Hakkında

Altuğ Günar, 2018 yılından bu yana Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır. Avrupa Birliği alanında makale, kitap bölümü, kitap ve kitap editörlüğü olmak üzere çok sayıda akademik çalışması bulunmaktadır. Başlıca araştırma alanları Avrupa Birliği çalışmaları, Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi ve Schumpeteryan İktisattır. Dr. Günar halen Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Son kitabı Yaratıcı Yıkım, Kriz ve Avrupa Birliği: Schumpeteryan Yaklaşım Çerçevesinde 2008 Krizi Avrupa Birliği ve Küreselleşme başlığını taşımaktadır. Ayrıca Future of The European Union Integration: A Failure or A Success? Future Expectations [Avrupa Birliği Entegrasyonunun Geleceği: Başarısızlık mı, Başarı mı? Gelecek Beklentileri] adlı kitabın editörlüğünü, Trade Wars of the USA, China and the EU-The Global Economy in the Age of Populism [ABD, Çin ve AB’nin Ticaret Savaşları-Popülizm Çağında Küresel Ekonomi] adlı kitapta bölüm yazarlığı yapmış olan Altuğ Günar, The European Union in the Twenty-First Century: Major Political, Economic and Security Policy Trends [Yirmi Birinci Yüzyılda Avrupa Birliği: Başlıca Siyasi, Ekonomik ve Güvenlik Politikası Eğilimleri] adlı kitabın ise editörlerinden biridir.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Julika Luts

Konuşmacı Hakkında

Uzun süre Türkiye’de yaşamış olan Julika, Ankara Estonya Büyükelçiliği’nde Müsteşar olarak çalışmış ve birkaç yıl önce Estonya Dönem Başkanlığı sırasında Avrupa Birliği Konseyi’nde Genişleme Çalışma Grubu Başkanlığı yapmış Estonyalı bir diplomattır.

Şu anda Antici, yani Brüksel’deki Estonya Daimi Temsilcisinin yakın sırdaşı ve danışmanı olarak çalışmaktadır. Bu nedenle, AB’nin Ukrayna’daki Rusya saldırganlığına tepkisi, AB’nin ABD ve Çin ile ilişkileri ve ayrıca AB iç politikaları (göç ve Tek Pazar gibi) dâhil olmak üzere Avrupa Birliği’ndeki en güncel konuların tümü ile ilgilenmektedir.

Ayrıca, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi’nde başlıca Rusya ile ilgilenen Ulusal Uzman olarak görev yapmıştır.

Yüksek lisans derecesini İrlanda’daki University College Dublin’den Avrupa ekonomisi ve siyaseti alanında almıştır. Ayrıca Estonya Diplomasi Okulu’ndan diploması ve Tartu Üniversitesi’nden Lisans Derecesi vardır.

[ 30 Aralık 2022 by admin 0 Comments ]

Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama

Konuşmacı Hakkında

Profesör Tjandra Aditama, halihazırda Jakarta’daki YARSI Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Direktörü, Endonezya Üniversitesi’nde Profesör ve Avustralya’nın Brisbane şehrindeki Griffith Üniversitesi’nde Misafir Profesördür. Ayrıca, Endonezya Devlet Başkanlığı Danışma Konseyi Uzman Ekibinin bir üyesi, Endonezya Göğüs Hastalıkları Derneği ile Endonezya Tabipler Birliği ve Endonezya Hastaneler Derneği Uzman Komitesi Onur Kurulu Başkanıdır.

Profesör Aditama, bölgesel ve küresel olarak, Güneydoğu Asya Yükseköğretim Kurumları Birliği SEAMEO Tropik Tıp Yönetim Kurulu Başkanı, Asya Pasifik Şehirleri Sağlık ve Kalkınma Birliği (APCAT) Kıdemli Danışmanı ve Bağımsız Aşı Dağıtım Grubu (IAVG) – COVAX üyesidir.

Uzun süre boyunca Endonezya Sağlık Bakanlığı görevlisi olmanın yanında, Endonezya Hastalık Kontrol ve Çevre Sağlığı Genel Müdürü ve Ulusal Sağlık Enstitüsü Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Ayrıca, DSÖ personeli, Güneydoğu Asya Dünya Sağlık Örgütü (WHO SEARO) Bölge Direktörü Kıdemli Danışmanı ve Güneydoğu Asya Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü olarak görev yapmıştır.

[ 30 Aralık 2022 by admin 0 Comments ]

Prof. Dr. Toshiya Hoshino

Konuşmacı Hakkında

Toshiya Hoshino şu anda Birleşmiş Milletler Sistemi Ortak Teftiş Birimi’nde Müfettiştir. Osaka Üniversitesi Fahri Profesörü. Dr. Hoshino, Temmuz 2020’ye kadar üç yıl boyunca New York’ta sosyo-ekonomik ve bütçe işlerinden sorumlu Japonya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı ve Büyükelçisi olarak görev yaptı. Önceki pozisyonları şunları içermektedir: Osaka Üniversitesi Başkan Yardımcısı (Global Engagement); Japonya’nın BM Daimi Misyonunda siyasi işlerden sorumlu Bakan-Danışman; Japonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde Kıdemli Araştırma Görevlisi; Columbia Üniversitesi’nde Misafir Araştırmacı; Princeton Üniversitesi Misafir Araştırmacı ve Japonya’nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Özel Yardımcısı (Siyasi İşler). Dr. Hoshino, Japonya’daki Sophia Üniversitesi’nden mezun oldu, Tokyo Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı ve Osaka Üniversitesi’nden doktorasını aldı.

[ 21 Aralık 2022 by admin 0 Comments ]

Doç. Dr. Gonca Oğuz Gök

Konuşmacı Hakkında

Gonca Oğuz Gök, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doçenttir. Lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde tamamlayan Gök, doktora derecesini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. 2009–2010 döneminde Minnesota Üniversitesi Siyaset Bilimi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Araştırma konuları, Küresel Yönetişim, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Meşruiyet, Yükselen ve Orta Güçler üzerine odaklanmaktadır. Araştırmaları Cambridge Review of International Affairs, Global Responsibility to Protect, Routledge, Palgrave gibi dergi ve kitaplarda yer almıştır.