[ 26 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Doç. Dr. İsmail Erkam Sula

Konuşmacı Hakkında

İsmail Erkam Sula, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesini Bilkent Üniversitesi’nden almıştır. “Foreign Policy Analysis and Quantitative Research Methods” başlıklı araştırma projesiyle 2019 yılında TÜBİTAK desteğiyle Harvard Universitesi Institute for Quantitative Social Science’ta doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Halen sosyal bilimlerde veri üretimi, bilgisayar destekli araştırma yöntemleri ve diplomasi ve uluslararası ilişkiler eğitiminde simülasyon tasarımı ve uygulaması üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Dr. Sula’nın Avrupa Birliği tarafından hibelendirilen “GRADEU (Global Risk Assessment Data and The EU’s role in the Governance of Global Risks) başlıklı “Jean Monnet Module” projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır. 2022-2025 yılı arasında yürütülecek olan GRADEU projesi dünyada farklı kategorilerde ortaya çıkan küresel ölçekli risk ve tehditlerin tür ve niteliklerini içeren bir veri seti oluşturmayı ve AB’nin bu küresel risklerin yönetişimi sürecindeki rolünü incelemeyi hedeflemektedir.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Karim Elgendy

Konuşmacı Hakkında

Karim Elgendy, Londra’da yerleşik kentsel sürdürülebilirlik ve iklim uzmanıdır. Chatham House’da (The Royal Institute of International Affairs) Yardımcı Araştırmacı ve Washington’daki Orta Doğu Enstitüsünde Misafir Araştırmacıdır. Karim Elgendy ayrıca Orta Doğu ve Kuzey Afrika şehirlerinde araştırma ve iletişim yoluyla sürdürülebilirliği destekleyen bir savunuculuk girişimi olan Carboun’un Kurucusu ve Koordinatörüdür.

Karim Elgendy’nin ilgi alanları arasında kentsel sürdürülebilirlik ve dayanıklılık, iklim politikası, enerji geçişi ve döngüsel ekonomi yer almaktadır. Şu anki çalışmaları Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine, özellikle Doğu Akdeniz ve Körfez Bölgesi’ne odaklanmakta, ancak yirmi yıllık deneyimi aynı zamanda Avrupa, Kuzey Amerika ve Sahra altı Afrika’yı da kapsamaktadır.

Karim Elgendy onlarca makale ve yayın üretmiştir. Yüzden fazla etkinliğe konuşmacı olarak davet edilmiş ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden bazılarında konuk olarak konferanslar vermiştir. Televizyonda, yazılı ve dijital medyada kendisiyle düzenli olarak röportajlar yapılmakta, kendisinden alıntılar yapılmaktadır.

[ 20 Nisan 2023 by admin 0 Comments ]

Doç. Dr. Öner Akgül

Konuşmacı Hakkında

Öner Akgül, 2005 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü lisans derecesini, 2008 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. İkinci yüksek lisansını ise Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde (SAREN) yapmıştır. 2008-2013 yılları arasında ise Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Doktorasını Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Uluslararası ilişkilerde devletlerarası savaş ve savaşın nedenlerinin teorik incelemesi” başlıklı teziyle 2013’te tamamlamıştır. 2013-2020 yılları arasında Ahi Evran Üniversitesi’nde (Kırşehir) Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Akgül, Tübitak 2219 doktora sonrası araştırma bursu kapsamında Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak araştırmalarına devam etmiştir. 2021 yılında Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Diplomasi Araştırmaları Derneği kurucu üyesi ve Diplomasi Araştırmaları Dergisi’nin baş editörüdür. Özellikle devletler arası savaş ve barış teorileri, güç teorisi ve uluslararası ilişkiler metodolojisi alanlarında çalışmaktadır.

[ 31 Aralık 2022 by admin 0 Comments ]

Ellen Wasylina

Konuşmacı Hakkında

Trocadéro Forum Enstitüsü’nün (TFI) başkanı ve kurucusu, Uluslararası Jeostratejik Deniz Gözlemevi’nin (IGMO) eski başkanı ve kurucusu, bir Fransız şehrinin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma eski Direktörü olan Ellen Wasylina, kariyerini Fransa’da sürdürmüş ve Jeopolitik ve Jeoekonomi alanında tanınan bir uzmandır.

Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi, Strateji ve Savunma politikalarında iki ve Çatışma Çözümü alanında bir yüksek lisans derecesine sahip olan Wasylina, İngilizce ve Fransızca dillerinde çok sayıda yayın ve kitabın yazarı, aranan bir medya yorumcusu, konuşmacı ve ayrıca Paris’teki işletme fakültelerinde düzenli olarak okutmanlık yapmaktadır. 2020’den bu yana, « Mediterranean Sustainability Partners» (Akdeniz Sürdürülebilirlik Ortakları) isimli podcast kanalında Fransızca ve İngilizce olarak çeşitli şahsiyetlerle röportajlar yapan Wasylina 64 ülkede dinleyicilerine ulaşmaktadır.

[ 29 Aralık 2022 by admin 0 Comments ]

Dr. Kaan Kutlu Ataç

Konuşmacı Hakkında

Kaan Kutlu Ataç, hâlen Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktor öğretim üyesi ve Milli Savunma Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans derecelerini Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi (siyaset teorisi) ve Uluslararası İlişkiler (Amerikan Ortadoğu politikası ve Suriye) bölümlerinde tamamlayan Ataç, doktorasını da Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nden almıştır. Akademik ilgi alanları arasında strateji, milli güvenlik, istihbarat ve güvenlik çalışmaları ile Amerikan ve Türk dış politikaları yer almaktadır. Uluslararası Güvenlik Konularında ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı (IVLP) (2008) ve Birleşik Krallık FCO Chevening Bursunu (Çağdaş Avrupa Çalışmaları, Birmingham Üniversitesi (2007) almıştır. Akademik öğretim sorumlulukları arasında büyük strateji, jeopolitik, uluslararası güvenlik, ulusal güvenlik ve istihbarat, Türk dış politikası ve Amerikan dış politikası alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri bulunmaktadır.